bggs-logo
placat

РЕЗЮМЕТА
на докладите XI Национална конференция по геофизика
София, 09 юни 2023