bggs-logo


ПОКАНА

Уважаеми членове на ДГБ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и в съответствие С на ДГБ, Управителният съвет на Дружеството Ви кани да присъствате на отчетно-изборно Общо събрание, което ще се състои на 28 февруари 2023г. от 15.00ч. в заседателната зала на НИГГГ - БАН(зала 101), ул.Акад.Г.Бончев, бл.3,гр. София

Поканата може да изтеглите от тук.

BULGARIAN GEOPHYSICAL SOCIETY © 2014 - All Rights Reserved