bggs-logo

II AGES/EAGE/CEI Conference & Technical Exhibition


GEOSCIENCES APPLIED TO SOLVE HUMANITARIAN

PROBLEMS WORLDWIDE


I International Students’ Workshop


PUPIN MEETS NOBEL


I International Students’ Coaching Workshop


NETWORKING, OUTREACH AND PRESENTING
STRATEGIES


- The 1st Announcement -


Hotel Kraljevi cardaci, Kopaonik Mt., Serbia


May 21-25, 2019


next


Уважаеми колеги,

каним Ви да участвате в практическо обучение на тема “3D моделиране на геоложките пластове по коритото на р. Камчия”, което ще се проведе в периода 19- 25 май 2019 г. Обучението се организира съвместно от катедра Метеорология и геофизика на Физически факултет на СУ “Св. Климент Охридски” и катедра Приложна геофизика на МГУ “Св. Иван Рилски” и е финансирано от Тотал Е&П България.

Практическото обучение има за цел да демонстрира комбинирането на геоложки (седиментологични) и геофизични методи при изследването на флувиални наслаги по корито на р. Камчия. Теоретичното представяне на различни проучвателни геофизични методи ще бъде комбинирано с практическа работа при прилагането им в едно реално научно изследване на терен. В резултат ще бъде създаден 3D модел на геоложките пластове в района и ще бъдат определени резервоарните свойства на флувиалните седименти по отношение на нефт и природен газ.

Подробности вижте тук

10-ти БАЛКАНСКИ ГЕОФИЗИЧЕН КОНГРЕС


Информация и регистрация за конгреса

BULGARIAN GEOPHYSICAL SOCIETY © 2014 - All Rights Reserved