1 / 10
Пристанището в Анталия
2 / 10
Между Анталия и Белек
3 / 10
Малкото населено място Белек – улици с фонтани
4 / 10
Българската група обсъжда бъдещия Конгрес в България
5 / 10
6 / 10
Български участници в залата за откриване на Конгреса
7 / 10
Българските участници при постерите
8 / 10
Българските участници при постерите
9 / 10
Българските участници при постерите
10 / 10
Xanadu Resort Hotel Белек – мястото на провеждане на Конгреса