bggs-logo

Сесия 1 - Геофизика на вътрешния строеж на Земята (включително регионална геофизика, геология и геодинамика)назад

Сесия 2 - Класически и модерни технологии в геофизичната практиканачало

Сесия 4 - Геофизични проучвания на минерални находищаНачало

Сесия 5 - Геофизични проучвания на малки дълбочини и за околната среда (включително и геоложките опасности)
Начало

Сесия 6 - Геофизика за геоложкото и културното наследства
Начало