bggs-logo

ДРУЖЕСТВО НА ГЕОФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (ДГБ)


Кратка история


Дружеството на геофизиците в България е основано на 4 октомври 1990 г.в гр.Варна по време на 35-тия Международен симпозиум по геофизика за Централна и Югоизточна Европа. Инициативен комитет от България лансира идеята за създаване на национално геофизично общество, което е горещо приветствана от над 100 български геофизици. Уставът на Дружеството е приет и е избран управителен съвет, съставът на който включва Д. Дамянов, Д. Йосифов, И. Павлов, К. Тонев, Н. Кръстев, П. Ставрев и Р. Радичев. Първият председател на ДГБ е проф. Димчо Йосифов. Учредителите на ДГБ са главно специалисти по фундаментална и приложна геофизика.

Волята на геофизичната общност да запази и развие възможностите за професионална реализация е в основата на дейността на ДГБ. Управителните съвети на ДГБ са действали като иницииращи, планиращи и изпълнителни органи. През 1994 г. д-р Н. Кръстев бе избран за председател на ДГБ, а през 1997 г. проф. П. Ставрев бе избран за председател на ДГБ (1996-2005 г.).В периода 2005-2016 президент на ДГБ е проф. С. Шанов.Настоящият президент е Християн Цанков.


Основни дейности


Най-важните дейности на ДГБ са свързани с организирането на Национална геофизична конференция. В първата Национална конференция е през 1995 година. Това е една успешна среща на опитни геофизици, които са създали и разработили проучвателната геофизика в България с по-младите си колеги от университети, изследователски институти и бизнес компании. През 1997 г., ДГБ се присъедини към Европейската асоциация на геоучените и инженерите (EAGE). Втората Национална конференция с международно участие е проведена през 1998 година. Това събитие е спонсорирано от EAGE, подпомогнато е и от SEG, което спомага да се разраснат международните отношения на ДГБ. През 2000 г. третата Национална геофизична конференция с международно участие се проведе в сътрудничество с Българското геологическо дружество под мотото "Геофизиката в новия век". 10-тата годишнина от ДГБ е отбелязана по това време със специални технически сесии, включително 106 доклада.

Важно събитие в живота на ДГБ и Балканския геофизичен съюз (BGS) е Третият конгрес и изложба на BGS в София, 24-28 юни 2002 г., организирана от ДГБ и спонсориран от EAGE и SEG. Дружеството на геофизиците в Бълагрия е съинициатор и активен член на Балканския геофизичен съюз, чието председателство за периода 2000-2002 бе поето от ДГБ. Петър Ставрев бе избран за председател на ДГБ през този период. На Третия конгрес и други научни и технически събития, съпътстващи конгреса, както и списанието на БГД, редактирани и издадени по електронен път от ДГБ по това време, представят значителен изследователски потенциал и практически опит на геофизиците от балканските страни. Високото научно ниво от над 200 изнесени доклад заслужава да се спомене.

През май 2009 г. ДГБ взе активно участие в Петият конгрес на Балканския геофизичен съюз в Белград, Сърбия. ДГБ продължи традицията да участва активно в Конгресите на BGS – в Будапеща, Унгария през 2011 г., в Тирана, Албания през 2013 г., в Ханя, о. Крит, Гърция през 2015 г. и в Анталия, Турция през 2017 г. Председателството на Балканския геофизичен съюз за периода 2017-2019 бе поето от ДГБ с председател Християн Цанков. Десетият юбилеен конгрес бе проведен от 18 до 22 септември 2019 г. в Албена, България. В Конгреса взеха участие повече от 100 участници (учени, преподаватели, докторанти и студенти, както и професионално заети в областта на геофизиката) основно, но не само, от университети, научни организации и фирми от Балканските държави. На форума традиционно бяха представени най-новите теоретични разработки и приложения в областта на геофизика, представени в 84 научни доклада.

Традицията на Националните геофизични конференции като редовен форум на национално ниво е било потвърдено от успеха на четвъртата Национална геофизична конференция с международно участие, която се проведе през 2004 г. със съвместно спонсориране от EAGE, SEG, българските фирми Anschutz България ООД, GeoLINT ООД, REXIMseis ООД, Нефт и газ, E & P Ко Schlumberger и т.н. В петата редовна Национална геофизична конференция под заглавие "Геонауки 2006" беше организирана в сътрудничество с Българското геологическо дружество. През 2010 година в София по време на Националната конференция по Геофизика отбеляза 20-та годишнина на ДГБ. През 2015 година в София бе организиранан Национална конференция с международно участие, посветена на 25 години от основаването на ДГБ, със спонсорството на EAGE и Total.


BULGARIAN GEOPHYSICAL SOCIETY © 2014 - All Rights Reserved