bggs-logo
    За да станете член на ДГБ е необходимо:
  1. Да се запознаете с устава на ДГБ;
  2. Да сте съгласни с целите и средствата за тяхното постигане, както и с останалите правила, заложени в Устава;
  3. Да попълните формата за регистрация и да я изпратите на адреса за контакт contact@bggs.eu
  4. Или формата в сайта

ЗАБЕЛЕЖКА:Необходимо е новорегистриралия се да е съгласен личните му данни да бъдат съхранявани от Дружеството и се съгласява да получава мейли от членовете и УС, като негови данни няма да бъдат разпространявани.
BULGARIAN GEOPHYSICAL SOCIETY © 2014 - All Rights Reserved